AIR CARGO CHALLENGE

L' Air Cargo Challenge és una competició estudiantil encarada a estudiants d'aeronàutica que es duu a terme cada dos anys a Europa des de 2007. Tot i fer-se a Europa, hi participen universitats de diferents continents, fet que li dona un caràcter global. L'equip Trencalòs Team participa per primer cop en l'ACC l'any 2007. En el termini de deu mesos s'ha de dur a terme el disseny i la construcció d'un avió de radiocontrol que, dins de la normativa, aconsegueixi la màxima puntuació. A cada edició, el càlcul de la puntuació varia, però la principal tasca de l'avió sempre ha estat el transport d'una càrrega de pagament.

© 2022 Trencalòs Team. All rights reserved.
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started