TRENCALÒS TEAM

UPC ESEIAAT-TERRASSA

Recerca, desenvolupament i progrés

Trencalòs va ser fundat l'any 2006 per un grup d'estudiants amb l'objectiu de dissenyar, construir i volar avions no tripulats (UAVs) i, a més a més, organitzar activitats culturals a l'entorn del Campus universitari de Terrassa. Cal afegir, que l'equip participa en una competició bianual internacional anomenada Air Cargo Challenge, que té lloc a diferents països europeus i a on participen al voltant de 30 equips d'universitats d'arreu del món. L'objectiu de la competició és fer volar un avió amb la màxima càrrega possible, segons la normativa vigent. Des de la primera edició, en 2007, Trencalòs ha participat a totes les edicions, realitzant, alhora, altres projectes, com el primer avió solar espanyol construït per estudiants. Aquestes activitats contribueixen a l'acumulació i adquisició d'una experiència notable en l'àmbit de l'aeronàutica i dels avions no tripulats.

T'agradaria unir-te a nosaltres?


Què ens mou per fer el que fem?


L'equip Trencalòs neix fa una dècada per satisfer la necessitat de molts estudiants d'enginyeria que voldrien aplicar els coneixements teòrics que s'han après a la universitat de forma pràctica.

D'aquesta manera, els futurs enginyers s'enriqueixen amb habilitats professionals molt abans d'haver acabat els seus estudis. Aquest tipus de formació es valora molt positivament en l'actualitat, i es per això que la facultat aposta pel suport directe, cedint espais per a desenvolupar la investigació com ajudant econòmicament en aquest tipus de projectes.

Des de la seva creació han passat desenes de joves enginyers motivats per afrontar nous reptes i expandir les seves capacitats de treball en equip.

© 2022 Trencalòs Team. All rights reserved.
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started